თავფურცელი

ჩვენი სამუშაოები:

შოთა რუსთაველი, ვეფხისტყაოსანი

vt-searchვეფხისტყაოსნის აკადემიური გამოცემის საკითხავი და საძიებო სისტემა


vt-searchაკადემიური გამოცემის საკითხავი და საძიებო სისტემა


vt-searchვახტანგისეული გამოცემის საკითხავი და საძიებო სისტემა


vt-searchავალიშვილისეული გამოცემის საკითხავი და საძიებო სისტემა


vt-searchდიპლომატიური გამოცემის საკითხავი და საძიებო სისტემა


vt-searchსასკოლო გამოცემის საკითხავი და საძიებო სისტემა


vt-searchყველა სტროფი შეჯერებული სხვადასხვა გამოცემიდან


ქართული ენის ლაბორატორია

vt-search3 ვერსიის შედარება: 2009-1966-1937 წლები


vt-search2 ვერსიის შედარება: 2009 და 1966 წლები


vt-search2 ვერსიის შედარება: 2009 და 1966 წლები (პროგრამისტული თარგი)


vt-search2 ვერსიის შედარება ზედდებით: 2009 და 1966 წლები (პროგრამისტული თარგი)


vt-search2 ვერსიის შედარება სტატისტიკით 1966 და 209 წლები


ქართული ენის თესაურუსი